nieuws

26 apr 2001, 00:12

,,Nederlandse ziekenhuizen moeten onderling beter communiceren’’

Het ontbreekt de Nederlandse ziekenhuizen aan een goede communicatie om het gebruik van geneesmiddelen op zowel elkaar als de huisartsen af te stemmen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ziekenhuizen hebben allemaal hun eigen regels op basis waarvan zij kiezen uit het geneesmiddelenaanbod dat op de markt is. Ook de behandelingsrichtlijnen die specialisten aanhouden bij het voorschrijven van een geneesmiddel lopen per ziekenhuis sterk uiteen.
Dit constateert apotheker drs. R. Fijn van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) na onderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen. ,,Het goed afstemmen van het medicijngebruik kan tot grote kostenbesparingen leiden’’, stelt Fijn. Zo kunnen medicijnen met fikse korting worden ingeslagen wanneer verscheidene ziekenhuizen samenwerkingsverbanden met elkaar aangaan. ,,Bovendien scheelt het een hoop onderzoek en dus tijd wanneer de huisartsen en apotheken alle logistieke medische gegevens over hun patiënten makkelijker aan de specialisten in de ziekenhuizen kunnen doorspelen.’’
Hoewel de Nederlandse gezondheidszorg over het algemeen tot één van de beste van de wereld behoort, is in de Verenigde Staten de communicatie tussen de verschillende gezondheidszorgorganisaties onderling veel beter geregeld middels de centrale Health Maintenance Organisation. ,,Er is de laatste jaren wel een goede samenwerking tussen de apothekers en de huisartsen verwezenlijkt’’, vertelt Fijn. ,,De volgende logische stap is een koppeling met de ziekenhuizen.’’
Het onderzoek, dat gefinancierd werd door het Ministerie van VWS, heeft drie jaar geduurd. De resultaten worden binnenkort aan de minister overlegd.