nieuws

29 mei 2002, 00:12

Nederlandse Vishandel gaat over de nek van Groningse haringparty

Het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel is ongelukkig met het feit dat in Groningen veel te vroeg haring-party’s worden gehouden. Maandagmiddag werd de eerste al georganiseerd door architectenbureau Karelse van der Meer in het restaurant ’t Feithhuis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de heer Maarten Mensen van het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel, geldt er een landelijke afspraak om het eerste vaatje haring aan te bieden in Scheveningen. Dat is een symbolische handeling waar de hele branche publicitair profijt van kan hebben, dus ook de Groningse vishandel.
‘Het is ernstig is dat sommige haringverkopers het nodig vinden om tegen deze afspraak in te gaan. Dat schaadt namelijk niet alleen hun collega's die zich wel aan de afspraak houden, maar de hele primeurgedachte van de nieuwe haring’, aldus de heer Mens.
Hij laat weten dat zijn brancheorganisatie ‘iedere vorm van te vroege verkoop afkeurt. Voor de start van het seizoen wijzen wij onze leden hier ieder jaar weer op, maar helaas blijken er toch collega's te zijn die zich hier niet aan willen houden.’, aldus het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel.