nieuws

02 mrt 2015, 09:09

Nederlandse huizenbezitters solidair met Groningen

De veiligheid van de Groningers moet voorop staan en alle kosten die komen kijken bij de gaswinning moeten worden gedragen door alle Nederlanders. Dat vindt ongeveer 80 procent van de leden van de Vereniging Eigen Huis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vereniging vroeg aan 2300 huizenbezitters buiten Groningen of ze vinden dat alle Nederlanders solidair moeten zijn met de gedupeerden van de gaswinning. Maar 16 procent gaf aan dat niet te willen. Zij vinden dat de veroorzakers, met name de NAM, alle kosten moet betalen.

De vereniging vindt dat het kabinet en de NAM na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid z’n excuses moeten maken aan Groningen. "Deze gasschande is alleen goed te maken door de belangen van de Groningers voorop te stellen bij toekomstige beslissingen en financiële belangen daaraan ondergeschikt te maken. Er moet haast gemaakt worden met echte maatregelen”, zegt Steven Wayenberg,  belangenbehartiger Groningen namens de vereniging.