nieuws

19 jan 2014, 09:09

Natuurorganisatie Groningen: ‘Besluit gaswinning niet voldoende’

De Natuur en Milieufederatie Groningen vindt het kabinetsbesluit met betrekking tot de gaswinning niet afdoende om het risico op zwaardere bevingen te verminderen.
 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdag besloot Minister Kamp dat de NAM gas mag blijven winnen uit de Groninger bodem. De jaarlijkse gaswinning wordt gemaximeerd, maar feitelijk niet verminderd ten opzichte van eerdere afspraken. De Natuur en Milieufederatie Groningen is van mening dat dit besluit niet afdoende is en pleit voor het ‘hand aan de kraan’-principe.

 

 Daarnaast is de Natuur en Milieufederatie Groningen van mening dat een compensatiefonds bedoeld moet zijn voor compensatie en niet om daaruit de schade door gaswinning en het aardbevingsbestendig maken van gebouwen te vergoeden. Op dat punt volgt Minister Kamp het advies van de Commissie Meijer onvoldoende.

 

Compensatiegelden moeten zich richten op het aantrekkelijker maken van de woonomgeving, het vergroenen van de energievoorziening in Groningen en op maatregelen die risico’s voor mens en milieu verminderen als bevingen schade toebrengen aan dijken of fabrieken in de Eemshaven en Delfzijl.

 

Het besluit van Kamp om de totale hoeveelheid te winnen gas niet te verminderen, maar alleen de winning rond Loppersum met 80% te reduceren is volgens de Natuur en Milieufederatie Groningen niet afdoende om het risico op zwaardere bevingen te verminderen. Het Staatstoezicht op de Mijnen stelt in de rapporten die rondom dit besluit zijn gepubliceerd vast, dat bevingen met een kracht van maximaal 4.1 op de Richterschaal kunnen blijven optreden. Er is een kans van 10% dat de bevingen zwaarder zullen zijn dan dat. Alleen een reductie van 40% of meer zou de kans op zwaardere bevingen op termijn sterk doen verminderen. Dat er niet in die mate gas wordt teruggenomen, zorgt dus ook volgens het Staatstoezicht op de Mijnen niet voor een veilige situatie voor mens en milieu in Groningen.


Siegbert van der Velde, directeur Natuur en Milieufederatie Groningen: “Wij pleiten daarom voor het ‘hand aan de kraan’-principe. Dat betekent dat we willen afspreken dat de productie uit het Groninger veld wordt gestopt als de bodem niet stabiliseert en zich bevingen zwaarder dan 3 op de Schaal van Richter blijven voordoen. Veiligheid hoort voorop te staan. Bij de winning van Waddengas hebben we het ‘hand aan de kraan’-principe kunnen afspreken om de natuur te beschermen. Het zou bijzonder onlogisch zijn als dat niet zou kunnen als de veiligheid van de inwoners in het geding is.”