nieuws

29 dec 2010, 11:11

Nationaal Historisch Museum redding Groninger Forum?

Het Nationaal Historisch Museum, dat al op zoek is naar onderdak sinds het nieuwbouwproject in Arnhem werd gestaakt, zou wel eens de redding kunnen zijn van het Groninger Forum. Dat denken tenminste de Provinciale Staten-fracties van SP en VVD.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zij willen de mogelijkheden tot de komst van het museum naar Groningen onderzoeken, zo bevestigde SP-statenlid Kees Swagerman gisteren tegen het ANP. Volgens hem zou de komst van het NHM naar het Forum er wel eens voor kunnen zorgen dat Provinciale Staten alsnog instemt met de bijdrage van 35 miljoen euro waarover gemeente en provincie momenteel met elkaar in de clinch liggen.

De gemeente Groningen zegt bij monde van burgemeester Rehwinkel wel oren te hebben naar het plan van de provincie. ‘We zijn zeker geïnteresseerd’, stelt hij in een reactie. ‘En het NHM zou ook prima passen in het concept voor het Groninger Forum.’ Ook het Nationaal Historisch Museum reageerde positief op het plan. ‘Als de gemeente en provincie ons benaderen met een concreet plan, treden we graag in overleg’, aldus een zegsvrouw.

De stad Groningen heeft de provincie gedreigd naar de rechter te stappen over het intrekken van de beloofde 35 miljoen euro subsidie door Gedeputeerde Staten. De twee partijen hebben begin januari nog een gesprek om de twist in der minne te schikken. Het beloofde geld zou deels worden betaald met het geld dat het Noorden van het Rijk heeft gekregen ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn