nieuws

28 sep 2012, 20:08

NAM past schaderegeling aan na overleg met Groninger Bodem Beweging

De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft haar regeling voor vergoeding van schade na bodemdaling aangepast. Dat gebeurde na overleg met de Groninger Bodem Beweging die blij is met de versoepeling, al is de GBB nog niet helemaal tevreden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Groninger Bodem Beweging heeft NAM besloten op een aantal belangrijke punten haar schaderegeling met betrekking tot het afhandelen van schade door aardbevingen aan te passen.

Recent heeft de GBB met de NAM overleg gevoerd over de vraag wat er daadwerkelijk zou gaan gebeuren na de mondelinge toezeggingen die de NAM al deed op een inspraakavond van de GBB op 5 september jl. in Middelstum.

De aanpassingen zijn:

*Bij een verschil in taxatie van de NAM en de contra-expertise gaat een onafhankelijke partij de beoordeling doen.

*Bij duurzaamherstel is nu btoegevoegd dat de schade zo gerepareerd dient te worden dat een dergelijke schade niet opnieuw mag voorkomen.

*De taxateur moet verder kijken dan alleen de zichtbare schade.

*Er zal na de afhandeling van alle schade gevallen een klanttevredenheidsonderzoek worden gedaan door een extern bureau.

*Er komt een algemeen telefoonnummer waar mensen zich met vragen kunnen melden.

 Een woordvoerder van de GBB laat weten dat men nog niet helemaal tevreden is ‘maar hierover hopen we in de vervolg gesprekken de NAM nog te kunnen overtuigen.’

Meer informatie

www.groninger-bodem-beweging.nl

en

www.nam.nl