nieuws

18 feb 2014, 20:08

NAM en Staat ook aansprakelijk gesteld voor "immateriële bevingschade"

Niet alleen materiële, maar ook immateriële schade moet worden vergoed. Dat vindt een Gronings advocatenkantoor. “Getroffen bewoners leven in voortdurende onzekerheid en angst en worden hierdoor sterk in hun woongenot aangetast.”

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Groningse advocatenkantoor De Haan Advocaten & Notarissen heeft vandaag zowel de NAM als de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor de immateriële schade die inwoners lijden door de voortdurende aardbevingen in Noordoost-Groningen. Deze aansprakelijkheidsstelling is gedaan naar aanleiding van diverse individuele verzoeken van deelnemers van de Stichting WAG.

 


De recente en te verwachten NAM-aardbevingen zorgen naast fysieke schade en waardedaling aan vastgoed ook voor veel immaterieel leed, zo werd duidelijk uit een rondgang van het advocatenkantoor bij de meer dan 500 deelnemers aan de Stichting WAG. Uit verschillende gesprekken en uit meerdere onderzoeken en enquêtes bleek zelfs overduidelijk dat de immateriële schade enorm is. Getroffen bewoners leven in voortdurende onzekerheid en angst en worden hierdoor sterk in hun woongenot aangetast. Daarnaast bestaat een groot gevoel van onbehagen doordat men voortdurend met nieuwe aardbevingen wordt geconfronteerd en de schade blijft of steeds weer terugkeert. Veel mensen willen niets liever dan het gebied zo snel mogelijk verlaten.