nieuws

09 jan 2015, 17:05

NAM en EZ negeerden veiligheid bij gaswinning

Veiligheid heeft geen enkele rol gespeeld bij de gaswinning in Groningen. Het ging het ministerie van Economische Zaken, de NAM en ook de toezichthouder om de opbrengst. Dat staat in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de NOS en RTV Noord hebben ingezien. Het rapport is nog niet definitief.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er staan veel kritiekpunten in het document. Zowel het ministerie als de NAM maar ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) krijgen ervan langs. ,,De partijen zagen tot begin 2013 het effect van de aardbevingen als beperkt; het was slechts een schaderisico dat vergoed kon worden. Veiligheidsrisico’s voor burgers werden niet onderkend", citeren NOS en RTV Noord uit het rapport.

Dat het ministerie meerdere rollen heeft (betrokken bij de exploitatie maar ook de hoeder van alle belangen) draagt niet bij aan de veiligheid. Bovendien staan de betrokken organisaties niet open voor kritische tegengeluiden, van bijvoorbeeld gemeenten en provincies, zou de raad vooralsnog concluderen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid kan niets zeggen over het conceptrapport. Wel laat een woordvoerder weten dat de definitieve versie naar verwachting eind februari of begin maart verschijnt. De provincie laat weten het vertrouwelijke rapport te kennen, maar niet te willen reageren voordat het openbaar wordt gemaakt.