nieuws

24 sep 2008, 10:10

Scheuren Groningse boerderijen nader onderzocht

In de provincie Groningen komt een nader onderzoek naar de oorzaak van scheuren in woningen en gebouwen. Dit naar aanleiding van ongerustheid die ontstaan is na diverse aardbevingen de afgelopen jaren. Het gaat om een evaluatie-onderzoek waarbij reeds eerder verrichte onderzoeken tegen het licht worden gehouden, aldus woensdag een woordvoerder van de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek gebeurt in opdracht van onder meer de provincie Groningen door onderzoeksinstituut Deltares (voorheen o.m. TNO en GeoDelft). Directe aanleiding is de ongerustheid van inwoners van Middelstum en omgeving die bezorgd zijn over de kracht van toekomstige aardbevingen en de schade die deze aardbevingen kunnen veroorzaken aan huizen en andere gebouwen.
*
Eerder is al onderzoek gedaan naar de relatie tussen aardgaswinning, aard-bevingen en bodemdaling en de kans op schade aan gebouwen. Ook is bij individuele schadegevallen nagegaan of er verband bestaat met aardgas-winning. Als dit niet het geval blijkt blijven bewoners echter met de vraag zitten wat de oorzaak van schade aan hun pand dan wel is en welke maatregelen genomen kunnen worden om schade te verhelpen en verdere schade te voorkomen.
*
Opdrachtgever van het onderzoek is een stuurgroep van bestuurders van behalve de provincie Groningen, ook de gemeente Loppersum, waterschap Noorderzijlvest, vertegenwoordigers van het KNMI, de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning en de Technische commissie bodembeweging. Een klankbordgroep van burgers zal het onderzoek begeleiden.