nieuws

18 okt 2000, 00:12

‘Mysterieuze’ maker alternatieve Grote Markt-site blijkt RUG- student

In de Groningse media is gisteren veel aandacht besteed aan een nieuwe site, waarin informatie wordt gegeven over de Grote Markt, de parkeergarage en de Nieuwe Noordzijde. Die site is bedoeld om tegenwicht te bieden tegen informatie die gegeven wordt door het Comité Geen Gat In de Grote Markt. De Groninger Internet Courant spoorde de maker van de site op en vroeg hem wie er allemaal achter zijn site zitten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Die maker blijkt Alexander Brand te zijn, student aan de Rijksuniversiteitr Groningen. Volgens hem heeft hij de site alternatieve site met informatie over de plannen voor de Nieuwe Noordzijde geheel op eigen houtje gemaakt. Per email legden wij hem vijf vragen voor.Zijn site is te vinden op het adreshttp://beam.to/VoorNoordzijde
Vraag 1: In de krant staat dat Uw website is gemaaktr door iemand die anoniem wenst te blijven. Maar in onze e-mail bak ondertekent U Uw persbericht gewoon met uw naam. Mogen we die 'onthullen'? Wij zouden graag iets meer van uw weten.
Antwooord: ‘Afgelopen weekend had ik nog geen ruchtbaarheid gegeven aan mijn identiteit. Gistermorgen heb ik besloten deze toch maar te vermelden aangezien u zou kunnen denken dat ik direct belanghebbende ben en daarom deze site heb gemaakt. Ik ben student aan de Rijksuniversiteit Groningen en heb deze site puur gemaakt om ook de positieve kant van het plan 'Nieuwe Noordzijde' te laten horen. Het heeft me verbaasd dat daar zo weinig aandacht aan wordt besteed’.
Vraag 2: . Heeft U veel reacties gekregen op uw initiatief. heeft dat u verrast?
Antwoord: ‘Gisteren heb ik de site voor het eerst openbaar gemaakt. Ik heb 15 reacties gekregen, iedereen was erg positief. Ik heb nog geen reactie gekregen van het comité.’
Vraag 3: Ligt het niet ook een beetje aan de gemeente zelf dat momenteel met name het Comité aan de bak komt in de media? Ik bedoel: waarom maken de wethouders zelf niet wat meer tam-tam voor wat in hun en in veler ogen een prachtig plan is. Het is net alsof men zich er voor schaamt?
Antwoord: ‘Dat vroeg ik mij ook af, vandaar mijn actie. Dat de gemeente niet veel positieve informatie geeft, kan ik me voorstellen, aangezien zij neutraal moeten zijn. Er zijn echter ook veel politieke partijen voor het plan, want anders was het plan nooit zover gekomen. Waarom zij niet in de publiciteit treden is mij een raadsel....
Vraag 4: Zouden de wethouders hun politieke lot er niet toch aan moeten verbinden? Antwoord: ‘???????????????????? Vraag het ze zelf, zou ik zeggen
Vraag 5: ‘Vindt u dat organisaties als KvK of Groningen City Club of V & D wel voldoende tegengas geven?
Antwoord: ‘Heeft u ze wel eens naar hun mening gevraagd? Wellicht weten ze zelf niet precies wat hun achterban vindt, want de meningen van de winkeliers lopen volgens mij ook erg uiteen. Is het niet zo dat iedereen eerst tegen het plan van de Waagstraat was, maar ook niemand het oude gemeentehuis mooi vond. Nu is het een prachtige winkelstraat.’
Vraag 6 Is een referendum over een ingewikkelde zaak als de Grote Markt wel zo'n goed idee?
Antwoord: ‘Als iedereen van juiste informatie wordt voorzien is het goed naar de mening te vragen. Ik denk dat het beter is als de politieke partijen de meningen verzamelen en aan de hand daarvan een besluit nemen. Als politiek moet je ervoor waken dat de algemene belangen uit het oog worden verloren en alleen naar de eigen belangen wordt gekeken. Het algemeen belang is ook een mooie binnenstad waar we nog jaren mee vooruit kunnen. Ook leefbaarheid, criminaliteit en veiligheid zijn zaken waar rekening mee moet worden gehouden. Door een referendum wordt minder aandacht aan deze zaken besteed aangezien iedereen alleen aan zijn/haar eigenbelang denkt, dus lijkt het me beter als de politiek een keuze maakt. Wel moet de politiek van goede informatie worden voorzien (en in de krant lezen ze alleen negatieve informatie, helaas...). Dat zijn de antwoorden. Met vriendelijke groet, Alexander Brands’