nieuws

29 jan 2013, 09:09

Muskusrattenvangers slaan hun slag tijdens vorst

De muskusrattenvangers in Groningen en Drenthe hebben tijdens de afgelopen vorstperiode hun slag geslagen. Het waterschap Hunze en Aa’s maakte bekend dat ze samen met Noorderzijlvest in tien dagen tijd zo’n 800 ratten hebben gevangen. Muskusratten graven woningen in dijken en zorgen daarmee voor gevaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De waterschappen organiseerden een speciale vangstactie. ,,Want met de vorst kun je de ratten goed vinden”, zegt een woordvoerder van Hunze en Aa’s. Doordat de muskusratten winterhutten van tot een meter hoog bouwen is voor vangers goed te zien waar de gravers wonen. De vangers plaatsen klemmen in de hut om het dier bij terugkomst te verrassen. Ook kun je de ratten goed volgen onder het ijs door, omdat het dier luchtbellen achterlaat. Zo is gemakkelijk te achterhalen waar de rat zich ophoudt.

Volgens een woordvoerder van Hunze en Aa’s was de actie hard nodig. ,,We proberen te voorkomen dat de beestjes oprukken naar de stad Groningen en het Winschoterdiep en ook daar schade toebrengen aan de dijken.

Hunze en Aa’s ving tijdens tien dagen vorst 450 ratten en Noorderzijlvest pakte 350 knagers. In totaal worden er jaarlijks in Nederland 120.000 muskusratten gevangen. Een derde van dat aantal wordt gevangen in de gebieden van de beide waterschappen.