nieuws

13 nov 2012, 21:09

Museum De Buitenplaats in Eelde in zwaar weer door bezuinigingen

Museum De Buitenplaats in Eelde – een van de bekendste musea voor figuratieve kunst met een opmerkelijke beeldentuin, raakt in zeer zwaar weer. Dat meldt directeur drs. Geert Pruiksma. Er moeten drie medewerkers weg, die toch al weinig verdienden. En de provincie Drenthe staat ook voor lastige keuzes.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De recessie treft inmiddels ook Museum De Buitenplaats in het hart.
Drie medewerkers die al ongeveer 10 jaar via reïntegratietrajecten tegen een voor het Museum betaalbaar tarief worden ingehuurd, zijn per 1 januari door de overheid in een bezuinigingsronde ontslagen. Hiermee raakt het Museum zijn museumtechnicus kwijt, en twee van zijn drie tuinmedewerkers. De Museumtuin wordt een van de mooiste in Europa genoemd, vanwege zowel ontwerp als niveau van onderhoud.
Helaas eindigt per 2013 ook de professionaliseringssubsidie van de provincie Drenthe. Hiermee werd per productgroep, zoals de horeca en de Museumwinkel, een expert uit het veld ingehuurd, die de medewerkers via reïntegratietrajecten aanstuurde. Hierin wordt samengewerkt met de gemeente Tynaarlo.

Morgen besluiten provinciale staten over projectsubsidies die De Buitenplaats voor 2013-2014 aanvroeg, om de gaten in de begroting te vullen. Het budget hiervoor is echter beperkt en ruim eenderde hiervan wordt sinds juli achtergehouden voor het Rijksgesubsidieerde Herinneringscentrum Westerbork, dat hierop ook een beroep deed maar nog geen sluitende aanvraag indiende. (Deadline hiervoor was 1 september). Naast De Buitenplaats brengt dit ook andere gegadigden in onzekerheid, zoals het Hunebedcentrum.
Wat De Buitenplaats betreft, zal de provincie morgen naar verwachting over maar 3 van de 14 projecten positief besluiten, waarmee De Buitenplaats voor het komende jaar per saldo uitkomt op 20% subsidie ten opzichte van 2012 en voorgaande jaren (90.000,- te verdelen over twee jaar). Dit ondanks dat zowel de provinciale visitatiecommissie als de provinciale adviescommissie het Museum op alle punten positief beoordelen.

Sinds de vorige Cultuurnota wordt De Buitenplaats aangemerkt als een van de musea van provinciaal belang. In tegenstelling tot als meer ‘Drents’ beschouwde musea, wordt het een ‘parel in Drenthe’ genoemd, naast ‘parels van Drenthe’. De provinciale subsidie bedroeg in 2009-2010 250.000,-, in 2011 gekort tot 237.500,- en in 2012 tot 225.000,-.

Het maatschappelijk draagvlak is sinds de opening in 1996 gestegen. Rond 2000 werd de groeiende spin-off voor de directe omgeving al vastgesteld op 750.000,- per jaar. De Buitenplaats participeert in steeds meer samenwerkingsverbanden, zoals educatieve diensten: zo bezoeken duizenden scholieren het Museum jaarlijks klassikaal. Mede hierom heeft het Museum een buitenproportioneel hoog en continu aantal Vrienden in de omgeving: ongeveer 1900.