nieuws

01 mei 2001, 00:12

Mosselvisser weggestemd uit bestuur Waddenvereniging

De Zeeuwse mosselvisser Wout van den Berg is ontslagen als bestuurslid van de Waddenvereniging. Hij werd zaterdag tijdens de algemene ledenvergadering in Groningen weggestemd. Een meerderheid van de leden gaf daarmee aan zijn dubbelfunctie als visser en milieubeschermer niet te accepteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vijfentachtig leden stemden voor ontslag, 47 tegen. Van den Berg stelde vooraf dat zijn verschillende taken elkaar niet hoeven te bijten. Milieu en economische ontwikkeling kunnen samengaan, meent hij. Wel erkende hij dat het een ‘ondeugende zet’ was toen hij zich vorig jaar in het bestuur manoeuvreerde. Leden van de Waddenverenging spraken zaterdag echter over ‘een getalsmatige coup.’ Van den Berg werd tot bestuurslid gekozen op een ledenvergadering in Rotterdam, waar veel mossel- en kokkelvissers waren. Het bestuur had direct bezwaren, maar besloot toch met hem aan de slag te gaan.
De ‘pettenkwestie’ kwam onder de aandacht nadat vorige winter twintigduizend eidereenden op het wad stierven. De Waddenvereniging stelde dat uit onderzoek bleek dat dit waarschijnlijk een gevolg was van overbevissing op de kokkels waar de vogels van leven. Van den Berg twijfelde in de pers over deze lezing en wees op eventuele natuurlijke oorzaken. De milieuvereniging schorste Van den Berg vervolgens omdat zijn bestuurstaken bij visserijorganisaties in combinatie met die voor de Waddenvereniging het onduidelijk zou maken voor wiens belangen hij opkwam. Van den Berg spande daarop een kort geding aan en moest weer in het bestuur worden opgenomen. De visser legt zich ditmaal neer bij het ledenbesluit.