nieuws

29 mei 2000, 00:12

Mogelijk toch ontslagen bij Conservatorium en Minerva

Het wordt een spannend jaar voor de medewerkers van Academie Minerva en voor het Conservatorium in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over een voorgenomen reorganisatie bij de Faculteit der Kunsten.
Er is onder meer afgesproken dat er een vacaturestop komt. Daarnaast wordt er tot 1 oktober overlegd om te komen tot regelingen voor vertrek of vermindering van de omvang van aanstellingen. Maar na 1 oktober kunnen onder het onderwijspersoneel van het Conservatorium en Academie Minerva gedwongen ontslagen plaats vinden. Voor de reorganisatie is 9,5 miljoen gulden beschikbaar.