nieuws

24 apr 2001, 00:12

MKB Noord niet tevreden over begeleiding Groningse werklozen

De organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in het Noorden, MKB Noord, vindt dat langdurig werklozen in Groningen vaak niet de goede begeleiding krijgen om snel een baan te vinden in het bedrijfsleven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoewel er veel initiatieven worden genomen om langdurig werklozen weer in het arbeidsproces te krijgen, is er bij begeleiders van de werklozen vaak onvoldoende kennis van de wensen van het bedrijfsleven. Teveel trajecten leveren de werklozen daardoor onvoldoende kwalificaties op en bieden daardoor te weinig kans op werk.
Althans, dat vindt de voorzitter van MKB Groningen, B. Huisman. Hij sprak vanmorgen tijdens een ontbijtsymposium van de manifestatie Job Explosion in Stadskanaal. Omdat er te weinig maatwerk wordt geleverd in de begeleiding van langdurig werklozen gaat MKB Noord zelf een actieve rol spelen in het werven van vacatures, de flexibilisering van eisen en het ‘matchen van vraag en aanbod’. Hiervoor zal een faciliteit worden opgezet in samenwerking met de aangesloten branches. Door middel van ‘branchecoaches’ wordt kennis aangeboden om ‘vanuit een gezamenlijk vertrekpunt input te geven aan trajecten die moeten leiden naar betere kwalificaties en hogere kansen op de arbeidsmarkt’, zo formuleerde het MKB haar streven.