nieuws

05 nov 2001, 00:12

Minister Vermeend krijgt in Groningen tips voor bestrijden langdurige werkloosheid

Op maandag 5 november (vandaag) zal drs. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), een pakket met arbeidsmarktprojecten overhandigen aan de heer W. Vermeend, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze projecten zijn bestemd voor een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Doelstelling-3 voor de periode 2000 – 2006. Het gaat hier om het onderdeel ‘Sluitende aanpak en bestrijden van langdurige werkloosheid’. Volgens afspraak met het kabinet heeft het SNN het initiatief genomen om samen met de grote gemeenten de ESF-projecten in Noord-Nederland te ontwikkelen. Deze gemeenten (Groningen, Leeuwarden en Emmen) zijn de formele indieners. In Noord-Nederland behoren alleen zij tot de groep van G’29. De projecten vormen een belangrijke impuls voor het oplossen van de werkloosheid in Noord-Nederland.
Volgens afspraak met het kabinet heeft het SNN het initiatief genomen om samen met de grote gemeenten de ESF-projecten in Noord-Nederland te ontwikkelen. Deze gemeenten (Groningen, Leeuwarden en Emmen) zijn de formele indieners. In Noord-Nederland behoren alleen zij tot de groep van G’29. De projecten vormen een belangrijke impuls voor het oplossen van de werkloosheid in Noord-Nederland.