nieuws

29 sep 2014, 11:11

Minister Melanie Schultz van Haegen ondertekent in Groningen cruciaal besluit voor zuidelijke ringweg en A28

Minister Melanie Schultz van Haegen ondertekent in Groningen cruciaal besluit voor zuidelijke ringweg en A28

Er zijn vele jaren aan plannen maken, procedures, overleggen en politieke besluitvorming aan vooraf gegaan. Maar vanmiddag komt er aan die fase officieel een eind en zal minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in Groningen het lang verwachte Tracébesluit ondertekenen voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Een historisch moment, want hierna kunnen de werkzaamheden dan ook officieel beginnen en staat Groningen een de vooravond van een van de allergrootste klussen op het gebied van het verbeteren van de bereikbaarheid ooit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het Tracébesluit dat de minister ondertekent staan alle afspraken met betrekking tot sloop- en vernieuwing van de zuidelijke ringweg en de A 28, tussen Julianaplein en Groningen – Zuid. Meest opvallende onderdeel daarvan is het feit dat er een overkapping komt over een deel van de zuidelijke ringweg nabij het Sterrebos. Dat betekent dat beide delen langs deze snelweg, die tot nu toe als een barrière fungeert, weer met elkaar verbonden worden. Een ander belangrijk onderdeel vormt de aanleg van de Helperzoomtunnel.

 

Zevenhonderd miljoen

De opknapbeurt vergt een investering van bijna zevenhonderd miljoen euro. In principe kunnen voorbereidende werkzaamheden eind volgend jaar beginnen, en de echte werkzaamheden daarna in 2017. Wel is er eerst nog een aanbesteding, en zal begin 2016 bekend zijn welke aannemer de klus zal kunnen klaren.

 

Tijdens de werkzaamheden zullen er tal van omleidingmaatregelen nodig zijn, maar er wordt nu al druk nagedacht over het bereikbaar houden van Groningen tijdens de werkzaamheden vanaf 2017. Bedrijven worden ook gestimuleerd om hun medewerkers alternatieve vormen van vervoer aan te bieden.

 

Overigens is niet iedereen blij met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Omwonenden vrezen dat de ombouw er toe zal leiden dat er veel extra verkeer zal gaan rijden door hun straten. Zij hebben nog beroep aangetekend bij de Raad van State.

 

Meer informatie:

 

www.aanpakringzuid.nl

www.groningenbereikbaar.nl