nieuws

15 mrt 2010, 09:09

Minister Hirsch Ballin in Groningen bij start nieuwe aanpak huiselijk geweld

Minister van Justitie Hirsch Ballin is vandaag in Groningen bij de start van een nieuwe aanpak van huiselijk geweld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij is aanwezig bij de ondertekening van de intentieverklaring casusoverleg Huiselijk Geweld. Deze intentieverklaring wordt ondertekend in het Veiligheidshuis Groningen en markeert de start van de wekelijkse casusoverleggen. Met dit casusoverleg worden de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Hamel gerealiseerd.

Het casusoverleg Huiselijk Geweld staat voor een integrale aanpak en vindt daarom plaats in het Veiligheidshuis, onder voorzitterschap van het Openbaar Ministerie. De bedoeling van dit casusoverleg is om informatie uit te wisselen over een incident, afspraken te maken en de naleving of uitvoering ervan in de gaten te houden. Het gaat hierbij niet alleen over de bestraffing van de verdachte, maar er wordt ook gekeken naar het slachtoffer, eventuele kinderen en de hulpverlening. De basis van dit overleg is om herhaling van het huiselijke geweld voorkomen.

Deelnemers casusoverleg
In dit casusoverleg nemen deel het Openbaar Ministerie, het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG), de ambulante forensische psychiatrie (AFPN), de reclasseringsinstellingen, Regiopolitie Groningen, de gemeente Groningen als centrumgemeente.

Overige onderwerpen
In het kader van een intern werkbezoek aan het Openbaar Minister brengt de minister dit bezoek aan het Veiligheidshuis waar naast de ondertekening van de intentieverklaring meer onderwerpen aan de orde komen. Andere onderwerpen die de aandacht van de minister krijgen, zijn de inzet van het Flexteam van Regiopolitie Groningen, het project LoJack for Laptops, Videoconferencing met de P.I. Ter Apel en een lokale aanpak in Stadskanaal/Vlagtwedde.