nieuws

07 feb 2001, 00:12

Minister Hermans spreekt in Groningen over Bachelor-Masterstelsel

Het Politiek Jongeren Kontakt Groningen organiseert woensdagavond 7 februari een bijeenkomst wara minister Hermans spreekt over het bachelor-masterstelsel in Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat gebeurt Woensdag 7 februari van 19.00-20:30 uur in Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen. Er is ook een forumdiscussie waaraan wordt deelgenomen door:
met: Drs. L.M.L.H.A. Hermans Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Drs. M.I. Hamer Lid Tweede Kamer PvdA Prof. dr. D.F.J. Bosscher Rector magnificus, Rijksuniversiteit Groningen Drs. H.J. Pijlman College van Bestuur Hanzehogeschool/Hogeschool van Groningen F. Tabarki Ex-bestuurslid LSVb en voormalig lid commissie-Rinnooy Kan
De invoering van het bachelor-masterstelsel betekent een revolutie in het Europese hoger onderwijs. Studenten gaan er binnenkort mee te maken krijgen, maar bestuurders in het hoger onderwijs zitten nog met hun handen in het haar. De structuur zal studenten een brede bachelorsopleiding aanbieden, gevolgd door een specialiserende mastersopleiding. Het doel is een uniform en internationaal gerespecteerd stelsel van diploma's.
De invoering van het bachelor-masterstelsel betekent een revolutie in het Europese hoger onderwijs. Studenten gaan er binnenkort mee te maken krijgen, maar bestuurders in het hoger onderwijs zitten nog met hun handen in het haar. De structuur zal studenten een brede bachelorsopleiding aanbieden, gevolgd door een specialiserende mastersopleiding. Het doel is een uniform en internationaal gerespecteerd stelsel van diploma's.
Het concept brengt vele vragen met zich mee. Vervaagt in Nederland noodgedwongen het onderscheid tussen hbo en wo? Hogescholen streven naar dezelfde status als universiteiten, maar universiteiten zijn hier in het algemeen niet enthousiast over. Moet er voor de mastersfase geselecteerd kunnen worden? Minister Hermans bepleit het instellen van topmastersopleidingen voor excellente studenten.
Maar hoe wordt de kwaliteit van de opleidingen gehandhaafd als we kiezen voor breedte in plaats van voor diepte? Hoe wordt bij het waarmerken van opleidingen omgegaan met niveauverschillen? Zal het net als in de VS belangrijk gaan worden aan welke instelling een student afgestudeerd is? Hoe gaat de studiefinanciering veranderen?
Vooraanstaande sprekers uit het hoger onderwijs en de politiek laten in een discussie met elkaar en met het publiek op deze en andere kwesties hun licht schijnen. De organisatie is in handen van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) in samenwerking met de Jonge Socialisten afdeling Groningen. De avond wordt voorgezeten door drs. W.K. Ma, aio natuurkunde aan de RUG.