nieuws

08 okt 2007, 11:11

Minister Cramer van milieu opent unieke ecostrook in Eemshaven

Minister Cramer van Ruimte en Milieu brengt op maandag 8 oktober een werkbezoek aan Groningen en Friesland. In het kader van duurzame ontwikkeling van de noordelijke regio’s zal de minister tijdens het werkbezoek onder meer de Eemshaven, Groningen Meerstad en Leeuwarden aandoen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook ondertekent de minister van Ruimte en Milieu, samen met minister van der Hoeven van Economische Zaken, het duurzaamheidsakkoord voor de noordelijke provincies.

De nadruk bij het bezoek aan de Eemshaven ligt op de afronding van de Ecostrook. Deze zone, van een kilometer bij 25 meter, is aangelegd om te voorkomen dat zeldzame plantensoorten als Groenknolorchis en dieren als de Waterspitsmuis worden bedolven bij het ophogen van de terreinen tijdens uitbreiding van bedrijventerreinen in de Eemshaven. Er is een groeiende vraag naar bedrijfsterreinen in de Eemshaven, zo is het voor de vestiging van een multi-fuel centrale van Nuon in de oostlob van de Eemshaven noodzakelijk dat het terrein van Nuon wordt opgehoogd.

Naast de zeldzame plant- en diersoorten blijkt ook de, in Nederland uitgestorven gewaande, Strobloem in de Eemshaven voor te komen. Deze gele droogbloem is weliswaar niet beschermd, maar verdient wel een veilige plaats in de ecostrook. Met het verplaatsen van deze soort door minister Cramer, zal de aanleg van de ecostrook worden afgerond.