nieuws

07 jun 2001, 00:12

Minimapassen in Groningen raken uit de tijd

In de jaren negentig leken ze handige manieren om minima zonder werk maatschappelijk actief te houden en te voorkomen dat ze in een isolement zouden raken: de minimapassen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ze geven korting aan mensen in de bijstand voor allerlei activiteiten en abonnementen. Maar het gebruik van de manimapas loopt snel terug. In elk geval in Groningen. Aanvankelijk waren er in Groningen 15.000 mensen die zo'n pas gebruikten. Maar dat aantal is inmiddels teruggelopen tot 8500.
Vooral onder de laagste inkomens verliest de pas aan populariteit. Mensen met hogere inkomens, die de pas ook kunne aanschaffen maar dan tegen betaling, blijken de pas juist vaker te gebruiken. B en W van Groningen vragen zich nu af of het nog wel zin heeft verder te gaan met deze pas.