nieuws

02 jan 2013, 12:12

Minder vervuilde locaties in provincie Groningen met gezondheidsrisico’s

Het afgelopen jaar is het aantal vervuilde plekken in de provincie Groningen met gezondheidsrisico's, zogeheten 'spoedlocaties', gehalveerd. Door onder meer het versneld uitvoeren van onderzoek en het saneren van de bodem zijn er nu nog elf van dit soort locaties over.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen overlegt met de eigenaren van deze locaties om ook daar de risico’s voor de gezondheid voor omwonenden weg te nemen.


Spoedlocaties


Eind vorig jaar kwam de Noordelijke Rekenkamer met een rapport over bodemvervuiling. Conclusie uit het rapport was dat de aanpak van spoedlocaties sneller moet. Landelijk en provinciaal was de doelstelling om de vervuilde locaties voor het eind van 2015 gesaneerd te hebben.

Om deze einddatum te halen, heeft de provincie de afgelopen tijd een inhaalslag gemaakt. Dat doet de provincie door meer dan voorheen de eigenaren van de vervuilde grond aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en samen met hen een oplossing te zoeken. Deze aanpak heeft succes., zo meldt de provincie Groningen.