nieuws

21 dec 2009, 20:08

Aantal mensen in Groningen in de bijstand veel lager dan verwacht; Stad 'doet het uitstekend'

Het aantal inwoners van Groningen met een bijstandsuitkering is in 2009 ondanks de economische recessie veel minder hard gestegen dan werd verwacht. In vergelijking met de andere grote steden doet Groningen het volgens een woordvoerder vand egemeente zelfs ├║itstekend'uitstekend. Begin dit jaar rekende de gemeente op een stijging van ongeveer 800 bijstandsgerechtigden in 2009. Tot 1 december is de groei echter beperkt gebleven tot 232 extra uitkeringsontvangers. De stijging is daarmee in de eerste elf maanden van 2009 uitgekomen op 3,2 procent. Dat is fors lager dan de 5,3 procent waarmee het bijstandsvolume in de grote gemeenten gemiddeld is gestegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Opvallende uitschieters (boven de 10 procent) zijn Tilburg, Den Bosch, Enschede en Almere. In Enschede kwam het aantal mensen met een bijstandsuitkering zelfs toe met 14,1%.
Het totale aantal Groningse bijstandontvangers bedroeg op 1 december 7.526.

Dat Groningen het in vergelijking met de andere grote steden goed doet, heeft volgens wethouder Peter Verschuren meerdere oorzaken. “In de eerste plaats heeft Groningen veel werkgelegenheid in de dienstverlening en het onderwijs, sectoren die het afgelopen jaar minder hard getroffen zijn door de recessie. Maar ook zien we nu de opbrengst van ons re-integratiebeleid.

De afgelopen jaren hebben we effectieve instrumenten ontwikkeld, zoals seniorenbanen, detacheringen en andere trajecten waarbij werkzoekenden al snel onafhankelijk worden van de bijstand. Doordat we zorgvuldig met ons re-integratiegeld omgesprongen zijn, kunnen we daar nu een stevige extra inzet op plegen. Dit jaar verwachten we € 54 miljoen uit te geven aan gesubsidieerde banen en re-integratieactiveiten, € 8 miljoen meer dan vorig jaar. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het beperken van de gevolgen van de crisis.”