nieuws

16 apr 2014, 12:12

Miljoeneninvestering voor Energy Academy Europe

De Energy Academy Europe krijgt 14,5 miljoen euro van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het geld kan worden gebruikt voor ambitieuze ontwikkelingen van het opleidings- en onderzoeksinstituut. De investering wordt betaald uit het Ruimtelijk Economisch Programma, een investeringsprogramma dat de economie in de regio moet versterken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Energie speelt in het Noorden een belangrijke rol in de economische ontwikkeling. Ook sluit het goed aan bij het nationale topsectorenbeleid. Volgens het SNN liggen er bij de Energy Academy dan ook veel kansen en komen er in de sector veel banen beschikbaar.

In de Energy Academy Europe komen energieonderwijs, -onderzoek en innovatie samen. De academie is in 2012 opgericht met als doel uit te groeien tot een internationaal centre of excellence voor onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van energie. Uiteindelijk moet nieuwe kennis en techniek ook gaan leiden tot werk: start-ups of innovatieve groei en doorontwikkeling van bedrijven, onder andere binnen het MKB. De investering in de Energy Academy Europe moet leiden tot onder andere een vertienvoudiging van het aantal energie-studenten in Groningen.

De Energy Academy krijgt een eigen gebouw op de Zernike-Campus, wat moet uitgroeien tot een broedplaats voor kennis- en energieontwikkelingen. Het gebouw wordt een zogeheten ‘zero-emissie gebouw’, gebouwd volgens de nieuwste inzichten van duurzaamheid en daarmee een voorbeeld van ambities op dit gebied. Daarnaast komt het Energy Transition Centre (EnTranCe). Een proeftuin waar studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven hun krachten bundelen op het gebied van gas-, warmte- en elektriciteitsonderzoek.