nieuws

20 mei 2014, 17:05

Miljoenen voor omzetten Groningse landbouwgrond in natuur

Het college van GS heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om landbouwgrond om te zetten in natuur. Het gaat om grond die er voor moet zorgen dat er een groter, ecologisch aangesloten gebied komt waardoor dieren kunnen migreren.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De landbouwgronden moeten binnen de EHS liggen, de Ecologische Hoofdstructuur.

 

Het bedrag is bestemd voor eigenaren die grond hebben in het gebied dat is aangewezen voor de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur. Tegenwoordig heet de EHS Natuurnetwerk Nederland. Die titel geeft beter aan dat er een netwerk ontstaat van aaneengesloten natuurgebieden, waarbinnen dieren zich makkelijk kunnen verplaatsen.

 

De provincie Groningen is tot 2021 bezig met de aanleg van het Natuurnetwerk. In onze provincie is dan bijna 11.000 hectare aan natuur ontwikkeld. De 2,5 miljoen past hier bij. Als landbouwgrond wordt omgezet in natuurterrein daalt de economische waarde.

 

Ter compensatie van deze waardedaling krijgen grondeigenaren een vergoeding ter hoogte van 85 procent van de getaxeerde landbouwkundige waarde. Voorwaarde is dan wel dat de grond nooit meer voor de landbouw wordt gebruikt.