nieuws

18 dec 2010, 12:12

Miljoenen beschikbaar voor boerderijen langs Groningse waddenkust

Het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ heeft een overheidssubsidie van 2,1 miljoen euro binnengesleept. Met dit geld kunnen dertig karakteristieke Groningse boerderijen in stand worden gehouden en kunnen eventuele uitbreidingen van de boerenbedrijven beter in het landschap worden ingepast. Het door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toegekende bedrag is afkomstig uit het Waddenfonds. Initiatiefnemers van ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ zijn LTO Noord, Landschapsbeheer Groningen en adviesorganisatie Libau.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het agrarische landschap langs de waddenkust spelen de historische boerderijen met hun rijk beplante erven een bepalende rol in de beleving van het gebied. Het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ beoogt enerzijds de rijke geschiedenis van de boerderijen en het boerenleven in het landschap zichtbaar te houden. Anderzijds wordt gestimuleerd om de nieuwe ontwikkelingen op de boerderijbouw dusdanig vorm te geven dat dit een meerwaarde betekent voor het landschap.

Aan het project nemen vooralsnog dertig boerderijeigenaren deel. Nu het project is gehonoreerd kan de uitwerking en uitvoering van start gaan. Het gaat om restauratie van historische panden en erven, aanpassingen en herinrichting van nieuwe erf uitbreidingen en tenslotte om ontwikkeling van nieuwe concepten voor de boerderijen in de toekomst. In een periode van vier jaar zullen de plannen worden uitgewerkt en gerealiseerd.