nieuws

10 sep 2001, 00:12

Milieufederatie Groningen hekelt nieuwbouw in provincie

De Milieufederatie Groningen heeft felle kritiek op een ambitieus nieuwbouwproject in de provincie Groningen. Die levert te veel concurrentie voor ‘Meerstand’ en voor de Blauwe Stad.
De Milieufederatie Groningen heeft felle kritiek op een ambitieus nieuwbouwproject in de provincie Groningen. Die levert te veel concurrentie voor ‘Meerstand’ en voor de Blauwe Stad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het betreft het nieuwbouwplan ‘Schutterswold’ bij Slochteren. Deze nieuwbouwwijk ten westen van Schildwolde zou, volgens de plannen van de gemeente Slochteren, gaan grenzen aan het toekomstige natuurgebied Midden-Groningen. Dat is volgens de Milieufederatie vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt hoogst onwenselijk.
De Milieufederatie Groningen schrijft deze kritische boodschap in haar reactie op het voorontwerp-bestemmingsplan Schatterswold, fase 1. De Milieufederatie vraagt zich ook af of er wel markt is voor de 85 luxueuze huizen die in Schutterswold zouden moeten verrijzen. Zo’n luxe wijk betekent te veel concurrentie voor andere geplande luxe wijken als de Blauwe Stad en Meerstad.