nieuws

22 jan 2013, 21:09

“Milieudienst Groningen moet geprivatiseerd”

Groningen heeft de hoogste afvalstoffenheffing van Nederland. De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) stelt dat dit een gevolg is van het feit dat de gemeente Groningen ‘inefficiënt werkt en haar burgers daarom onevenredig en onnodig zwaar belast.’ Daarom moet de Milieudienst geprivatiseerd worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Cijfers van het COELO geven aan dat een huishouden in Groningen gemiddeld 362
euro afvalstoffenheffing per jaar betaalt, terwijl de heffing in bijvoorbeeld Nijmegen maar 156 euro bedraagt. Dat de gemeente Groningen als één van de laatste gemeentes nog een eigen milieudienst heeft, drijft burgers op hoge kosten, aldus de JOVD.

Milieudienst Groningen is in vergelijking met private partijen in andere gemeentes inefficiënt, groot en duur. Als het aan de JOVD’ers ligt, gaat de gemeente zich
vooral bezighouden met haar kerntaken en worden diensten zoals de milieudienst geprivatiseerd.


Geen overheidstaak


De jonge liberalen vinden dat de overheid haar kerntaken goed moet uitvoeren en haar handen af moet houden van zaken die burgers zelf kunnen regelen. Daarvoor zijn tal van mogelijkheden. Zo zouden private partijen ervoor kunnen kiezen om milieudiensten over een grotere regio te organiseren.

Voorzitter Van Rhijn: “De overheid maakt nu keuzes die men juist zou moeten overlaten aan de markt. De gemeente maakt door de monopoliepositie van haar milieudienst zelfs winst, terwijl de burger steeds meer blijft betalen voor de kunstmatige instandhouding van de milieudienst. Gooi de markt open en laat de concurrentie haar werk doen. Dan laten we de koppositie als kampioen heffingen volgend jaar graag aan een andere gemeente over.”