nieuws

01 mei 2002, 00:12

Milieudefensie boos over verkoop Groningse aandelen Essent

Milieudefensie Groningen is boos over de voorgenomen verkoop van de Essent-aandelen van de stad Groningen, ten behoeve van de aanleg van een magneettrein naar Amsterdam.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college verklaart in het collegeprogramma te streven naar “ontwikkeling binnen criteria voor duurzame ontwikkeling” en start bovendien een energiecampagne om de bij te dragen aan de doelstellingen van het verdrag van Kyoto. Hierin heeft de wereld afgesproken om de uitstoot van CO2 te gaan beperken. Maar door het financieren van de energie slurpende magneettrein draagt Groningen juist bij aan het vergroten van de CO2 uitstoot. Als de gemeente haar aandeel in Essent wil verkopen dan moet de opbrengst volgens Milieudefensie worden geïnvesteerd in de energiebesparing. “Investeren in energiebesparing verdient zichzelf terug. Dat kan van de magneettrein niet gezegd worden.”