nieuws

15 aug 2000, 00:12

Milieu-organisaties willen behoud groengebied Eelderbaan bij Vinkhuizen

Elf natuur- en milieuorganisaties zijn op de bres gesprongen voor het nieuwe natuurgebied Eelderbaan, dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld nabij Vinkhuizen. In het kader van de wijkvernieuwing van Vinkhuizen dreigt een deel van dat groene gebied te worden opgeofferd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse natuur- en milieuorganisaties zijn geschrokken van de plannen van de gemeente voor de opknapbeurt van Vinkhuizen. Want waar nu de groenstrook ‘Eelderbaan’ is ontstaan, komen straks woningen en een grote ‘waterbak’
Volgens de Milieufederatie Groningen is dat doodzonde, omdat in het fonkelnieuwe natuurgebied verschillende bijzondere soorten vogels en kleine zoogdieren te zien zijn. Zoals eekhoorn, ransuil, kleine bonte specht, zwarte specht en wielewaal. Bovendien is de Eelderbaan in het najaar een belangrijk voedselgebied voor zwaluwen en vleermuizen, en is het onderdeel van een trekroute voor vogels.
De natuur-organisaties ondersteunen de bewoners van Vinkhuizen en De Held die zich verzetten tegen de plannen.