nieuws

13 jul 2000, 00:12

Mevr. Wester-De Vries: ‘Plannen voor parkeergarage zijn bezopen’

Het is bezopen om onder de Grote Markt in Groningen een parkeergarage voor vierhonderd auto’s te bouwen en om daartoe de hele Grote Markt om te woelen. Dat is de mening van mevr. H.M. Wester-De Vries (63)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zij is op het Stadhuis in Groningen enigszins gevreesd vanwege haar scherpe maar doorwrochte kritiek in het verleden op de sloop van het Nieuwe Stadhuis en de daarop volgende bouw van het Waagstraat-complex.
Mevr. Wester – De Vries slaagde er steeds in om met een groot aantal argumenten de discussie rond de Grote Markt flink aan te scherpen. Ook over de plannen voor de Nieuwe Noordzijde heeft ze duidelijke opvattingen. Ze schreef daarover in het Nieuwsblad van het Noorden, hetgeen vervolgens leidde tot een antwoord in die krant op haar kritiek van maar liefst twee wethouders.
Volgens mevrouw Wester is het risico dat genomen wordt bij de bouw van een parkeergarage doodgewoon te groot. Er is een kleine kans dat de Martinitoren er schade van ondervindt, maar dat kleine risico is al veel te groot, zo vindt mevrouw Wester. ‘Als de Martinitoren valt, dan valt ie ook echt’. Wat betreft de Nieuwe Noordzijde zegt ze dat de vernieuwing eigenlijk helemaal niet nodig is. ‘Ze laten die wand bewust verloederen. Dan is het toch ook logisch dat iedereen de huidige noordwand zo lelijk vindt? Net zoals ze indertijd ook het Nieuwe Stadhuis bewust hebben later verloederen. En vervolgens zeiden ze dat sloop van dat gebouw onafwendbaar was’.
Mevrouw Wester wijst op een publicatie over architectuur uit 1997 volgens welke de naoorlogse architectuur aan de Grote Markt Noordzijde ‘helemaal zo gek nog niet is’. U vindt haar stelling terug op de speciale website over de Nieuwe Noordzijde. Deze is te vinden op het adres: www.groningen.nl/nieuwenoordzijde Daar kunnen belangstellenden op haar mening en op die van anderen reageren.