nieuws

24 mrt 2011, 10:10

Metaaldieven azen op afsluiters mestbassins

Het zuidoostelijke deel van de provincie Groningen wordt geteisterd door dieven die het hebben voorzien op afsluiters van mestbassins. De afgelopen week kreeg de politie twaalf meldingen van zulke diefstallen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zonder afsluiter bestaat de kans dat het hele bassin leegloopt en sloten vollopen met mest. Daardoor kan het oppervlaktewater verontreinigd raken. ,,Bovendien loopt de dief zelf ook gevaar, want de lucht die daarbij vrijkomt, is schadelijk en kan er zelfs voor zorgen dat je het niet overleeft”, aldus de zegsman.

De politie denkt dat de dieven het hebben voorzien op de metalen onderdelen van de afsluiters. Boeren wordt geadviseerd de hoofdkraan goed dicht te draaien. Daarmee kan het leeglopen van het bassin worden voorkomen.