nieuws

03 aug 2001, 00:12

Mensen met handicap op zoek naar logeeradressen

Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap krijgen de kans om een nacht door te brengen in een gastgezin. De ‘Logeerkring Groningen’, die deze uitstapjes organiseert, is daarom op zoek naar gastgezinnen. De Logeerkring is een initiatief van de zorgaanbieders SPD Groningen, NOVO en de Zijlen. De logeerpartijen hebben als doel de gehandicapte een leuke tijd te bezorgen. Bovendien worden de ouders of verzorgers van de gehandicapte even ontlast.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een van de mensen die op zoek is naar een logeeradres is de twaalfjarige Michael Simmeren. Zijn moeder heeft hem aangemeld: “We hebben geen familie waar Michael naar toe kan, “vertelt ze. “En als hij uit logeren is, heb ik de kans wat meer aandacht aan mijn man en de kinderen te schenken.” Bovendien is het volgens de moeder van Michael goed om je kind te leren zijn eigen gang te gaan. “Ik heb een heel nauwe band met hem. Met het oog op de toekomst moeten we allebei leren elkaar iets meer los te laten.”
Wie meer wil weten over de logeerkring kan contact opnemen met Anneke Offringa, telefoon 527 45 00.