nieuws

23 jun 2010, 09:09

'Meerstad' in Groningen: eerste fase mag grotendeels doorgaan

Groningen en Slochteren mogen doorgaan met de ontwikkeling van een grote woonwijk die tussen beide gemeentes komt te liggen. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (23 juni 2010) bepaald in een zaak die was aangespannen door een aantal inwoners uit Groningen en Harkstede en twee projectontwikkelaars. De provincie Groningen had eerder goedkeuring gegeven aan de bestemmingsplannen 'Meerstad-Midden' die een eerste stap zijn naar de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie. Een woordvoerder van Meerstad laat in een eerste reactie weten zeer verheugd te zijn. ‘Dit ziet er goed uit, we zijn er enthousiast over. Maar we moeten ons nog wel gaan ons buigen over de details’’ De eerste fase van Meerstad betreft ruim tweehonderd woningen. ‘’Daar is in elk geval veel belangstelling voor, aldus de woordvoerder. Vanmiddag komt Meerstad met een uitvoeriger reactie op de uitspraak.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tegen de bestemmingsplannen bestonden veel bezwaren, maar de Raad van State heeft die voor een groot deel afgewezen. Wel heeft de hoogste bestuursrechter goedkeuring onthouden aan de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg die Meerstad-Midden zou moeten aansluiten op een parallelweg van de A7. De ontsluitingsweg zou op een afstand van 40 meter van een woning komen, omdat Groningen en Slochteren op die locatie over gronden beschikken waardoor de weg snel aangelegd kan worden. De Raad van State is echter van oordeel dat die motivering geen blijk geeft van een belangenafweging 'waarbij ook andere belangen zijn betrokken dan een spoedige realisatie van de zuidelijke ontsluitingsweg'. De Raad van State noemt daarbij bijvoorbeeld het belang van de bewoners bij een goed woon- en leefklimaat. De gemeentes Groningen en Slochteren zullen zich in een nieuw besluit moeten beraden over een (ander) tracé voor de zuidelijke ontsluitingsweg. Tot die tijd kan gebruik worden gemaakt van de noordelijke ontsluitingsweg, aldus de Raad van State.
Ook heeft de Raad van State geoordeeld dat er in een straal van 300 meter rondom het recreatieterrein 'Grunopark' voorlopig geen woningen gebouwd mogen worden. Op Grunopark worden veel buitensportactiviteiten georganiseerd, zoals waterskiën, paintballen, kanovaren en skischansspringen. Vanwege de hinder die deze activiteiten kunnen veroorzaken, moet afstand gehouden worden tot de dichtstbijzijnde woningen. Naar het oordeel van de Raad van State is de afstand van 50 meter die het plan in dit verband aanhoudt, in ieder geval ontoereikend. De gemeentes Groningen en Slochteren zullen zich in een nieuw besluit moeten beraden binnen welke (andere) afstand van het Grunopark wél woningen kunnen worden gebouwd.
De bestemmingsplannen van de gemeentes Groningen en Slochteren maken deel uit van het grote project 'Meerstad'. Hierbij wordt een agrarisch gebied van ongeveer 2.300 hectare tussen deze gemeentes omgevormd tot woongebied met ruimte voor bedrijven en natuur. Twee derde van 'Meerstad' wordt natuur en water, een derde van de oppervlakte is bestemd voor woningbouw. Het gehele project loopt tot ongeveer 2026 en zal in verschillende fasen worden ontwikkeld. In totaal omvat het project 'Meerstad' de bouw van ongeveer 10.000 woningen, de aanleg van 135 hectare bedrijventerrein, 830 hectare groen en 600 hectare water. De bestemmingsplannen 'Meerstad-Midden' hebben betrekking op de eerste fase van het project, en maken de bouw van ongeveer 6.700 woningen mogelijk, de aanleg van een meer, natuur en twee ontsluitingswegen.