nieuws

18 dec 2010, 14:02

Meerderheid Groningers en Drenten tegen CO2-opslag

Ruim de helft van de inwoners van de provincies Groningen en Drenthe is tegen de opslag van CO2 in lege gasvelden. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden in opdracht van het Dagblad van het Noorden onder 2.477 Groningers en Drenten. 58 procent van de ondervraagden geeft hierin aan de opslag van koolstofdioxide in de bodem geen goed idee te vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De overheid heeft plannen om in lege gasvelden onder de Groningse dorpen Sebaldeburen en Boerakker en het Drentse Eleveld CO2 op te slaan. Het gaat om de koolstofdioxide-uitstoot van drie kolencentrales die gebouwd worden in de Eemshaven. De afvang en opslag van de CO2 moet de klimaatschade door de centrales drastisch verminderen.

Uit de enquête blijkt dat ruim driekwart van de ondervraagden zich wel eens zorgen maakt over de gevolgen van CO2-uitstoot op het klimaat. Het grootste deel van de respondenten ziet echter meer heil in het opwekken van duurzamer energie (64 procent) dan in de opslag van CO2 in de noordelijke bodem (24 procent). Een merendeel geeft aan tegen opslag te zijn omdat er nog te weinig bekend is over de gevolgen.

In een reactie in het Dagblad van het Noorden geeft minister Verhagen aan dat de mening van de bevolking een belangrijke factor is bij de besprekingen over CO2-opslag.