nieuws

04 jul 2002, 00:12

Meer zwerfafval langs Groningse stranden

Het zwerfafval langs de stranden neemt in hoeveelheid toe. Werden er in 2000 bij het Coastwatch-onderzoek nog 114 stuks afval per 500 meter strand geteld, afgelopen jaar was dat 148 stuks. Langs de Waddenkust werden 95 stuks afval per halve kilometer geteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De middelbare scholieren die het onderzoek jaarlijks uitvoeren, vonden veruit het meeste vuil aan de Noordzeekust. De Zeeuwse deltastranden zijn relatief het schoonst. Initiatiefnemer Stichting De Noordzee geeft het Coastwatch-rapport dinsdag af aan de Tweede Kamer. De resultaten bevestigen het beeld uit vorige jaren, dat een belangrijk deel van het zwerfafval langs het strand van de scheepvaart komt.
Ruim 40 procent van het afval dat op het strand ligt, is afkomstig van de scheepvaart. Nog niet eenvijfde wordt achtergelaten door toeristen, 1 procent is van het land gestort en van de rest is niet duidelijk waar het vandaan komt.
De onderzoekers struinden in totaal 67,5 kilometer kust af. Omgerekend vonden zij aan de Noordzeekust gemiddeld 180 resten afval op de halve kilometer, langs de Waddenkust waren dat 95 stuks, en aan de Zeeuwse Delta 58. De helft van de 20.000 stuks afval die in totaal werden gevonden, is van plastic. Hout is met 14 procent het tweede materiaal.
In een apart rapport bepleit Stichting de Noordzee een betere controle op schepen om te voorkomen dat die olie op zee lozen. Satellietobservaties zouden hierbij een rol kunnen spelen, maar ook moet er een betere controle komen op de boekhouding die zeeschepen moeten bijhouden van de olie die zij aan boord hebben. De Rekenkamer stelde eind vorig jaar ook al vast dat de overheid niet genoeg doet tegen de vervuiling door zeeschepen.