nieuws

12 apr 2002, 00:12

Meer loco-secretarissen in Groningen

Het aantal loco-secretarissen in de stad Groningen stijgt per 1 mei van vier naar zeven. Dit heeft het College van B & W besloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Per 1 mei worden vier nieuwe loco-secretarissen aangesteld. Een van de nieuwe secretarissen, J. Wibier, de algemeen directeur van de dienst RO/EZ, volgt echter voormalig logo-secretaris Leistra op. De nieuwe posten zullen worden bezet door de heren K.N.H. Dekker, H.J. Morssink en J. Imholz.
De aanstellingen volgen op het besluit, om alle algemeen directeuren van de gemeentelijke diensten tot loco-secretaris te benoemen. In voorkomende gevallen vervangen de loco-secretarissen de gemeentesecretaris. De algemeen directeuren hoeven echter niet te rekenen op een hoger salaris, naar aanleiding van hun aanstelling als loco-secretaris.