nieuws

20 jan 2010, 10:10

Meer Groningers krijgen informatie over Groningse politiek dankzij internet

Het aantal inwoners van Groningen dat zich laat informeren over de (provinciale) politiek met hulp van internet, stijgt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eind 2009 heeft onderzoeksbureau Aha! in opdracht van de provincie Groningen 1000 Groningers ondervraagd over wat de burger weet en vindt van de communicatie van de provincie Groningen met de burger. Opvallend is dat de interesse ten aanzien van de provinciale politiek is verbeterd. Groningers voelen zich twee keer zo geïnteresseerd in de provincie als vier jaar geleden. Uit het onderzoek blijkt dat het belang van internet als informatiebron over (provinciale) politiek toeneemt. Voor hoger opgeleide en wat jongere mensen gebruiken internet als informatiebron.

Ook gestegen is de interesse in de gemeentelijke politiek maar verhoudingsgewijs is de stijging van interesse in de provinciale politiek het grootst: 30% in 2009, 25% in 2008 en 14% in 2004.

Waardering voor communicatiemiddelen
Het onderzoek laat zien dat de Groningers het waarderen dat de provincie allerlei communicatiemiddelen inzet om het algemene publiek te informeren. Acht op de tien Groningers voelen zich voldoende geïnformeerd over de provincie door de communicatiemiddelen die aan de orde zijn geweest in het onderzoek. Burgers worden vooral over de provincie Groningen geïnformeerd door het Dagblad van het Noorden, de huis aan huis bladen en TV Noord. Bijna iedereen leest, ziet of hoort wel eens wat over de provincie en net als vorig jaar kan ruim de helft van de Groningers zonder daar verder bij geholpen te worden een onderwerp met betrekking tot de provincie noemen waarover zij onlangs wat hebben vernomen.

Ook blijkt weer dat de verschillende communicatiemiddelen van de provincie Groningen een verschillend bereik hebben. Zowel voor wat betreft het aantal Groningers dat wordt bereikt als ook het soort Groninger dat wordt bereikt. Om het brede publiek te bereiken moet de provincie daarom meerdere communicatiekanalen in zetten.

Internet

Volgens een woordvoerder van het onderzoekbureau werd Internet als informatiebron door 14 procent van de ondervraagden genoemd. Dat was drie procent meer dan het jaar er voor. Vooral jongere en hoger opgeleiden beschouwen internet als bron van informatie, aldus de onderzoekers.