nieuws

13 okt 2000, 00:12

Meer geld voor Simplon

Burgemeester en wethouders van Groningen willen de subsidie aan Stichting Simplon per volgend jaar verhogen met 3 ton. Het jongerencentrum zou hiervan een verbouwing kunnen bekostigen en de activiteiten kunnen uitbreiden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op het bedrag van 300 duizend gulden meer zou in 2003 nog eens een ton extra komen. Volgens b en w passen de plannen van Simplon om een vernieuwend en toegankelijk podium te worden voor alle groepen Groningse jongeren uitstekend in het beleid ‘Ruimte voor jongeren’ dat de gemeente wil voeren.
Het centrum wil een breed jongeren-cultuurpodium worden voor een brede doelgroep van jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Daarvoor moet onder meer de eerste verdieping worden verbouwd, en staat er een nieuwe ingang aan het Boterdiep op het verbouwingsprogramma. Verder zal de organisatie geleidelijk aan professioneler worden opgezet.
Het collegevoorstel wordt voorgelegd aan de raadscommissie Sociaal Beleid, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn.