nieuws

25 nov 2009, 15:03

Meer fietsenstallingen onder Stadsbalkon

De gemeente gaat meer fietsstallingen in het stationsgebied plaatsen. In totaal komen er onder het stadsbalkon 500 extra plaatsen bij. Achter het station, in de Driehovenweg, worden 266 fietsklemmen bijgeplaatst. De uitbreiding is nodig om de grote fietsparkeerdruk bij het station te verminderen. Mede daarom wordt op termijn ook de maximale stallingsduur onder het balkon verkort van twaalf naar vijf dagen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kwaliteit van rekken op de naast het station gelegen fietsflat wordt verbeterd. De huidige rekken worden vervangen door uitschuifbare en gebruiksvriendelijke rekken. Nieuwe bestrating moet zorgen voor een betere herkenbaarheid van de fietsflat.

Het totale pakket van maatregelen kost meer dan 800.000 euro. Prorail draagt voor 250.000 euro bij aan de kosten en de rest wordt betaald door de gemeente.