nieuws

22 mei 2002, 00:12

Meer aanlegsteigers gemeente Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn kan vijf aanlegsteigers extra gaan aanleggen voor de kleinere pleziervaart. Daardoor moet de doorgaande route tussen het Lauwersmeer en Zoutkamp enerzijds en de rest van de provincie Groningen en Friesland anderzijds aantrekkelijker worden voor de vaarrecreatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat er nieuwe aanlegvoorzieningen nodig zijn bleek uit een onderzoek van de Noord-Nederlandse Watersportbond. Die had op initiatief van de gemeente Zuidhorn een onderzoek gedaan naar de vaarmogelijkheden in het gebied. Daaruit bleek dat er ook nog andere knelpunten waren, zoals bedieningsproblemen van de brug bij Pieterzijl.