nieuws

04 mrt 2002, 00:12

Medische wetenschap onvoldoende bezig met arbeidsongeschiktheid

De medische wetenschap houdt zich onvoldoende bezig met het probleem van de arbeidsongeschiktheid. Dit stelt socioloog en hoogleraar Johan Groothoff aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Er moet volgens hem meer worden gewerkt aan het ontwikkelen van methoden voor vroege signalering van problemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op een beroepsbevolking van zeven miljoen mensen zijn ongeveer een miljoen arbeidsongeschikt. En er komen er ongeveer honderdduizend per jaar bij, oftewel één per minuut, becijferde de RUG. Verzuim en arbeidsongeschiktheid kosten jaarlijks ongeveer vijftien miljard euro. Tot een kwart van de arbeidsongeschikten denkt zelf dat ze hadden kunnen blijven werken, als er bijvoorbeeld meer was gedaan aan hun werksituatie, meldt het blad Triakel van het AZG en de Medische Faculteit van de Groningse universiteit.
Groothoff lanceerde zijn stelling bij zijn oratie bij het aanvaarden van het hoogleraarschap Arbeid en Gezondheid. Hij gaat onderzoeken hoe arbeidsrisico’s vroeg kunnen worden gezien door het maken van een zogeheten ‘risicoprofilering’. Maar het gaat om meer dan werkdruk alleen bij het voorkomen van een onnodig grote WAO-stroom, benadrukt hij. Veel mensen zitten thuis doordat ze een burn-out hebben en ontevreden zijn. Daarom moet al bij leerlingen op de middelbare school worden ingeprent dat werken niet altijd rozengeur en maneschijn is. ‘’We moeten de burgers leren dat de ideaaltypering van arbeid een fictie is en dat werk gepaard zal blijven gaan met fricties, met stress, moeilijke chefs en collega’s, nare klanten, veel overleg, saaie routines, en met soms weinig ruimte voor eigen inbreng’’, waarschuwt Groothoff.