nieuws

16 jul 2002, 00:12

Medezeggenschapsraad Hanzehogeschool wil eerlijkheid over fraude

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de Hanzehogeschool in Groningen vindt dat het College van Bestuur (CvB) een duidelijk oordeel moet geven over de manier waarop de HBO-instelling is omgesprongen met de inschrijving van studenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bestuur moet normen stellen, zegt CMR-voorzitter Theo Miljoen in De Hanze, de huiskrant van de hogeschool. “Het gaat om belastinggeld. En het personeel heeft het recht om te weten wat wel kan en wat niet.”
Het CvB ontkent dat er fraude is gepleegd met de inschrijving van 130 Belgische studenten. Ook zegt het bestuur niet op de hoogte te zijn geweest van de overeenkomst die de faculteit Economie had gesloten met het bureau dat de studenten wierf.
De CMR noemt deze reactie in een brief aan het CvB ‘onbevredigend’. “Het CvB had het móeten weten”, aldus Miljoen. “En het had achteraf moeten stellen dat de faculteit de fout in is gegaan.”