nieuws

29 dec 2008, 14:02

Martiniziekenhuis gaat vuurwerkbrillen verkopen

Met de verkoop van vuurwerkbrillen willen oogartsen van het Martini Ziekenhuis een bijdrage leveren aan het voorkomen van oogletsel door vuurwerk. Bij iedere jaarwisseling komen slachtoffers van vuurwerk naar het Martini Ziekenhuis. Eenderde deel van deze slachtoffers heeft ernstig oogletsel met een gezichtsvermogen van minder dan 20% tot gevolg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vaak zijn het toekijkende volwassenen en kinderen die oogletsel oplopen. De vuurwerkbrillen zijn een initiatief van Vuurwerkpreventie. Meerdere organisaties - waaronder het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het Oogzorgnetwerk, de Nederlandse Brandwonden Stichting en Consument en Veiligheid - ondersteunen de promotie van de vuurwerkbrillen.

De brillen worden tegen kostprijs (3 euro per stuk) verkocht op de polikliniek Oogheelkunde (Lokatie van Ketwich, wachtruimte 11, open van 8.00 tot 16.30 uur ).