nieuws

16 apr 2002, 00:12

Martiniplaza: ‘Miljoenen-subsidies terecht verkregen’

De Martiniplaza in Groningen is het volstrekt oneens met de Bestuursrechter die vindt dat er ten onrechte acht miljoen gulden subsidie is uitgekeerd. Dat geld is besteed aan de omvorming en uitbreiding van Martinihal tot Martiniplaza.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de bestuursrechter had de Prins Bernhardhoeve uit Zuiodlaren gelijk, toen de directeur daarvan stelde dat het verstrekken van subsidie concurrentie-vervalsend werkt. Volgens de bestuursrechter is het inderdaad zeer nadelig voor de Prins Bernhardhoeve dat de Martinihal zich met forse overheidssteun verder heeft kunnen ontwikkelen.
Maar de directeur van Martiniplaza, Hans van der Zee, is het niet eens met de bestuursrechter. Volgens hem is vantevoren, bij de subsidie-aanvraag zeer goed onderzocht of er wellicht sprake zou zijn van concurrentievervalsing. ‘We hebben daar heel goed naar moeten kijken, omdat ook de provincie Drenthe akkoord moest gaan met de subsidie-toekenning. Uiteindelijk hebben wij Drenthe er van weten te overtuigen dat er van concurrentie-vervalsing beslist geen sprake was. Welnu: als Drenthe daarvan overtuigd kon worden, dan vind ik echt dat we sterk staan’, aldus Van der Zee. Hij verwacht dan ook dat de subsidieverstrekker – het Samenwerkingsverband Noord Nederland, in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak.