nieuws

16 apr 2002, 00:12

Martiniplaza: ‘Miljoenen-subsidie geen concurrentie-vervalsing’

Martiniplaza in Groningen vindt dat de acht miljoen gulden die door de overheid aan subsidie is verstrekt voor de uitbouw van de Martinihal tot het huidige, fonkelnieuwe theatercomplex, niet concurrentie-vervalsend is in de richting van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren. Directeur Hans van der Zee laat dat desgevraagd weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorige week vrijdag oordeelde de bestuursrechter in Groningen dat de noordelijke overheden, verenigd in het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) ten onrechte acht miljoen gulden subsidie hadden toegekend aan de Martinihal, ten behoeve van de omvorming tot Martiniplaza. De Bestuursrechter kwam tot die uitspraak in een zaak die was aangezwengeld door de Prins Bernhardhoeve, waar men niet gelukkig was met het feit dat de Martinihal subsidie kreeg. De bestuursrechter gaf de Prins Bernhardhoeve daarin dus gelijk.
Directeur Hans van der Zee laat desgevraagd weten wat moeite te hebben met het geven van een reactie. ‘Want het gaat om een zaak die niet was aangespannen tegen Martiniplaza maar tegen het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Wij zijn dus geen partij. Het is dan ook aan de provincie Groningen om te bepalen wat vervolgstappen kunnen zijn’, aldus de directeur van Martiniplaza.
Maar wel laat Van der Zee weten het SNN kansrijk te achten, wanneer men in hoger beroep zou gaan tegen de uitspraak van de bestuursrechter. Volgens hem is vantevoren, bij de subsidie-aanvraag namelijk zeer goed onderzocht of er wellicht sprake zou zijn van concurrentievervalsing. ‘We hebben daar indertijd heel goed naar moeten kijken, omdat ook de provincie Drenthe akkoord moest gaan met de subsidie-toekenning. Uiteindelijk hebben wij Drenthe er van weten te overtuigen dat er van concurrentie-vervalsing beslist geen sprake was. Welnu: als Drenthe daarvan overtuigd kon worden, dan vind ik echt dat we sterk staan’, aldus Van der Zee. Hij verwacht dan ook dat de subsidieverstrekker – het Samenwerkingsverband Noord Nederland- in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak. ‘Maar dat is dus niet aan Martiniplaza maar aan de provincie’, aldus Van der Zee.