nieuws

11 feb 2003, 00:12

Martiniplaza krijgt klap door wegblijven Joop van den Ende

De Martiniplaza in Grioningen krijgt een harde klap omdat Joop van den Ende heeft besloten de grote theaterprodukties alleen nog maar in de Randstad te brengen. Dat betekent dat er veel minder kaarten verkocht gaan worden. In de Groningse gemeenteraad is geschrokken gereageerd. Onder meer door D66.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

D66 Raadslid Thomas van Dalen heeft schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Hij schrijft:
Dit weekend maakten verschillende media melding van het feit dat Joop van den Ende Theaterproducties zich wil bepalen tot maximaal vier theaters in de Randstad. Volgens een bericht in de Volkskrant zullen de grote theaters in de provincie hierdoor 20 tot 25% van de kaartverkoop verliezen. Nu droeg uw College zorg voor het verzelfstandigen en het vergroten van de capaciteit en de gebruiksmogelijkheden van Martiniplaza. Een van de oogmerken van deze operatie betrof de mogelijkheid ruimte te bieden aan de musicals van Joop Van den Ende Theaterproducties.
Mijn fractie maakt zich – gelet op de berichtgeving over het gewijzigd beleid van dit bedrijf – zorgen over de verdiencapaciteit en de aantrekkelijkheid van Martiniplaza wanneer de producties van Van den Ende voortaan aan Groningen voorbij gaan. Uit de bovenstaande tekst distilleren wij de volgende vragen:
1.Is het u bekend dat de musicals van Joop van den Ende Theaterproducties naar waarschijnlijkheid voortaan aan Groningen voorbij zullen gaan? 2.Wat heeft u gedaan en wat gaat u doen om te voorkomen dat Joop van den Ende het Noord-Nederlandse publiek op deze wijze in de steek laat? 3.Welke gevolgen heeft deze wijziging naar uw inschatting concreet voor Martiniplaza, nu en in de toekomst? 4.Welke effecten en welke gevolgen zullen deze wijzigingen hebben op het Groninger Cultuurbeleid en op het onderscheid tussen kwaliteitsproducties (Stadsschouwburg) en massaproducties (Martiniplaza)?