nieuws

02 jul 2014, 12:12

MartiniPlaza houdt fors verlies achter; directeur geschorst

Jan Geert Vierkant, de directeur van MartiniPlaza, is door de het college van B&W geschorst omdat hij de gemeente, de enige aandeelhouder van het evenementencomplex, te laat heeft geïnformeerd over een aanzienlijke stijging van het exploitatietekort. Nadat het nieuws bekend werd, is tevens de Raad van Commissarissen (RvC) teruggetreden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente ging tot dusver uit van een verlies van 306.000 euro. Vorige week meldde MartiniPlaza echter dat het tekort is opgelopen tot 989.000 euro. Directeur Jan Geert Vierkant had dit in april al gemeld aan de RvC, maar stelde de gemeente hier pas een week geleden van op de hoogte.

MartiniPlaza zou dat hebben gedaan om de cijfers zorgvuldig te toetsen en te analyseren en de informatie niet meteen te delen met de gemeente. Ook zijn ze aan de slag gegaan met een pakket van maatregelen. Het college van B&W vindt echter dat het verlies zo groot is, dat MartiniPlaza dit meteen had moeten melden. Het nieuws had ook gevolgen gehad voor het debat dat eind mei in de gemeenteraad plaatsvond over het opknappen van het complex.

Het college van B&W heeft begrip en respect voor het besluit van de Raad van Commissarissen om terug te treden. Jan Geeft Vierkant is woensdagochtend tijdens een aandeelhoudersvergadering geschorst. De gemeente gaat op zoek naar een tijdelijke eenhoofdige Raad van Commissarissen en een interim-directeur. Ook komt er een extern financieel toezichthouder.