nieuws

14 jul 2000, 00:12

Martinikerk wil onafhankelijke commissie voor Grote Marktplannen

Een externe commissie moet toezicht houden op onderzoeken naar de reconstructie van de Grote Markt in Groningen. Dat vindt de Stichting Martinikerk, de beheerder van de gelijkname kerk aan het plein.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Externe adviseurs veegden eerder de vloer aan met een eerste onderzoek van het bureau GeoDelft naar de haalbaarheid van de reconstructie. De gemeente onderbouwde met de uitkomsten van dat onderzoek haar plan onder de Grote Markt een parkeergarage aan te leggen.
GeoDelft gaf eerder deze maand aan dat nog aan een groot aantal randvoorwaarden moet worden voldaan voordat de parkeergarage onder het stadshart kan worden gebouwd. Het gaat onder meer om uitgebreide onderzoeken naar de bouwkundige staat van de Martini, de bodemgesteldheid en grondwaterstromen onder de Grote Markt. De onafhankelijke commissie van drie deskundigen moet volgens secretaris H. van der Veen van de Stichting Martinikerk levert dit een goede tweede mening op. Gemeente noch Martinikerk kunnen die in twijfel trekken.
De stichting heeft de gemeente gewaarschuwd voor een claim van tientallen miljoenen guldens als de kerk tijdens het graven onder de Grote Markt schade oploopt. Eerder zijn al scheuren in een pilaar van de kerk geconstateerd.