nieuws

16 sep 2001, 00:12

MARTINIKERK GRONINGEN: VRIJDAGMORGEN HERDENKING

De Martinikerk in Groningen is vrijdagmorgen open voor iedereen die de behoefte heeft om de drie minuten stilte voor de slachtoffers in Amerika gezamenlijk te beleven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De drie minuten stilte zijn ’s middag om twaalf uur, maar de Martinikerk in Groningen is al vanaf ’s morgens elf uur geopend. Met de openstelling wil het gemeentebestuur van Groningen Stadjers en andere belangstellenden de mogelijkheid bieden de gevoelens van medeleven met de omgekomen Amerikaanse burgers en hun nabestaanden gezamenlijk tot uitdrukking te brengen.
Burgemeester Wallage en de andere leden van het Groningse college van B en W zullen in de kerk aanwezig zijn. Na afloop van de drie minuten stilte voert burgemeester Wallage kort het woord. Er is verder geen programma, het gezamenlijk bijeenzijn staat voorop.
De drie minuten stilte van twaalf uur worden voorafgegaan door klokgelui van de Martinikerk. Tijdens de drie minuten stilte zal in de hele stad de straatverlichting branden.